Zrównoważony rozwój

Przyjęcie do koalicji firm na rzecz planety (COEPLAN)

Przyjęcie do koalicji firm na rzecz planety (COEPLAN)

Zmniejszenie o 24,75% naszego śladu węglowego w okresie 2015-2017 w odniesieniu do lat 2014-2016.

Przynależność do paktu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 2018-2020

Przynależność do paktu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 2018-2020

Przynależność do paktu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 2018-2020

Uznanie dobrych praktyk związanych z ODS13

Uznanie dobrych praktyk związanych z ODS13

CONTAZARA dysponuje Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2017.

 

 

CONTAZARA registra su huella de carbono para los años 2014, 2015 y 2016

  

 

CONTAZARA dysponuje Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2015.

Memoria de Sostenibilidad

Contazara dołączyła do hiszpańskiej Grupy Zielonego Wzrostu i zaakceptowała swoje zobowiązania z tym związane.

crecimiento verde

Zaangażowani w inicjatywę JEDEN MILION DLA KLIMATU

crecimiento verde

Comprometidos con la iniciativa UN MILLÓN POR EL CLIMA

2015: FIRMA EKO-INNOWACYJNA (PROJEKT RECO-INNO)

EMPRESA ECO-INNOVADORA (PROYECTO RECO-INNO

Zobowiązanie ZARAGOZA MŚP DLA ŚRODOWISKA

Compromiso Zaragoza PYME Ambiental